CME


لطفا جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و دریافت امتیاز به آدرس ircme.ir مراجعه نموده و کد شناسه 201803 را وارد نمایید و پس از پرداخت هزینه، ثبت نام خود را نهایی فرمایید. در صورتیکه جزو گروههای مشمول دریافت امتیاز نمی باشید و علاقه مند به حضور در کنگره هستید لطفا از پنل کاربری خود مبلغ ثبت نام را واریز نموده و فیش پرداختی را آپلود و شماره پیگیری را وارد فرمایید.گروه مادر
گروه هدف
مقطع رشتــه
نـــام رشتــه
کد رشتــه
رتبــه
امتیاز کمیته
هزینه روزانه
هزینه مجموع
پزشک عمومی
پزشكان عمومی
دکترای حرفه ای
پزشکان عمومی*
1510
اول
14.75
1,500,000
4,500,000
دکترای حرفه ای
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*
1618
اول
14.75
1,500,000
4,500,000
جراحی عمومی- جراحی
جراحی عمومی
تخصص
جراحی عمومی*
1733
سوم
7.5
1,800,000
5,400,000
چشم پزشكی
تخصص
چشم پزشکی*
1722
دوم
10.5
1,800,000
5,400,000
زنان و زایمان
تخصص
زنان وزایمان*
1734
دوم
10.5
1,800,000
5,400,000
داروسازی
داروسازی
دکترای حرفه ای
داروسازی
1512
سوم
7.5
1,800,000
5,400,000
داروسازی بالینی
دکترا
داروسازی بالینی
1860
سوم
7.5
1,800,000
5,400,000
كودكان
غدد درون ریز و متابولیسم كودكان
فوق تخصص
غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
20195
اول
14.75
1,800,000
5,400,000
گروه های داخلی
بیماری های داخلی
تخصص
بیماریهای داخلی*
1710
اول
14.75
1,800,000
5,400,000
بیماری های عفونی و گرمسیری
فوق تخصص
بیماری های عفونی و گرمسیری
2031
چهارم
4.5
1,800,000
5,400,000
غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص
غدد درون ریزی و متابولیسم*
2021
اول
14.75
1,800,000
5,400,000
گوارش و كبد بالغین
فوق تخصص
گوارش و كبد بالغین
20245
چهارم
4.5
1,800,000
5,400,000
فوق تخصص
گوارش بالغین (داخلی)*
2024
سوم
7.5
1,800,000
5,400,000
مامایی
دکترا بهداشت باروری
دکترا
بهداشت باروری
1935
دوم
10.5
1,500,000
4,500,000
مامایی
دکترا
مامایی*
19130
دوم
10.5
1,500,000
4,500,000
کارشناسی
مامایی*
1115
سوم
7.5
1,500,000
4,500,000
کارشناسی ارشد
مامایی*
1419
دوم
10.5
1,500,000
4,500,000